Kontaktuppgifter

E-postadress, arkosundssamfallighet(at)varldensande.se

Postadress, Arkösunds Samfällighetsförening, Världens Ände 36, 61025 Vikbolandet


Kassör, Stephan Engström, 073-9148604

Sekreterare, Mats Björklund, 076-8090440

Medlemsadm., Birger Edelberg, 070-6413620

Belagda vägdelen, Sten Häggström, 070-2677384

Grusvägsdelen, Peder Thorell, 070-5740611

Hemsidan, Bertil Berg, 070-8166526

Övrigt, Lars Fahlén, 070-3455440

Kontaktuppgifter