Extra årsmöteProtokoll (osignerad här, signerad finns hos styrelsemedlemmarna) - Klicka här