Arkösunds samfällighetsförening


Årsmöteshandlingar finns tillgängliga enligt nedan.

Årsmötes-handling

Hemsidan

(länk till resp. handling i vänster kolumn)

Pärm hos Arkösunds Livs

På årsmötet (i dator med visn på filmskärm)

I informa-tions-utskicket

Hos ordf., arkosundssamfallighet(at)varldens ande.se

Kallelse (f n ingen)


xx

x

xx

x

x            x

x

x            x

x

xx

x

Styrelsen förslag (f n inga)

xx

x

x             x

x

Valberedning-ens förslag (f n inga)Debiterings-längd och sakägar-förteckning (tas fram senare)

xx

x

             x

x


             

x

Årsmötes-protokoll, årets


Fullmakts-blankett
Årsmöte 2020 uppskjutet t v pga pandemin

De visade dokumenten är utan signaturer av dataskyddsskäl. Original med signaturer finns hos ordförande.