Arkösunds samfällighetsförening


Årsmöteshandlingar finns tillgängliga enligt nedan.

Årsmötes-handling

Hemsidan

(länk till resp. handling i vänster kolumn)

På årsmötet (i dator med visning på filmskärm)

I kallelse-utskicket

Hos ordf., arkosundssamfallighet(at)varldens ande.se

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

            x

x

x

x

            x

x

x

x

x

x

Styrelsen förslag (f n inga)


x


x


x

x

x

x

x

x

x

x

             x

x

x

x

x

x

Debiterings-längd och sakägar-förteckning


x

x

x

x

x

             x

x

             

x

x

x

x

x

x

x

Årsmöte 2020 

De visade dokumenten är utan signaturer av dataskyddsskäl. Original med signeringar finns hos ordförande.